Бъдещ колеж по животновъдство обсъждат на Кръгла маса в Малко Търново

Събитието е насрочено за 28.10 в Лекционната зала на Народно Читалище „ Просвета 1914“- гр. Малко Търново, Община Малко Търново То е съвместно с Агро клъстер „ Устойчиво развитие на Странджа“.Темата е Агрообразование – агробизнес – перспективи“.
Съорганизатори са СНЦ “ Черноморски институт“ и СНЦ “ Европейски образователен център“.
Идеята на организаторите е да се продължи дискусията от проведената в началото на лятото Кръгла маса „Устойчиво развитие на Странджа“. В настоящата дискусия насочеността е към агрообразованието като фактор за развитие на региона и свързано с намеренията за създаване на Интегриран професионален колеж с направление животновъдство и растениевъдство в Малко Търново. Организаторите подкрепят тезата, че създаването на такъв колеж е необходимо навременно и може да помогне за преодоляването на демографската криза в региона, както и за целевата подготовка на специалисти за развитие на агросектора, за който природните дадености и климатичните особености на региона са особено подходящи. Участници в кръглата маса ще бъдат известни учени и преподаватели в аграрни университети, представители на МОН, на МРРБ, на МЗХ. Ще бъдат поканени инвеститори от различен мащаб, които работят на територията на Странджа. Ще се дискутира образователната структура в агросектора на региона.

Дора Мунчева