Български и френски археолози продължават да разгадават тайните на Древна Аполония

В изпълнение на Българо – френски научно изследователски проект „ Аполония – некропол и територия“ за поредна година се провеждат археологическите проучвания на обект „ Селищна структура и некропол в м. Месарите”, гр. Созопол.
Ръководител от българска страна – доц. д-р К. Панайотова (НАИМ – БАН),а от френска страна – д-р Александър Баралис (Музей Лувър)
Целта е да се допроучат останките от сгради, съществували в крайградската територия на Аполония от средата на V до началото на IV в. пр.Хр. През първата половина на III в. пр.Хр. на това място е организиран некропол. Погребванията са извършени в ями, керемидени и каменни гробове, питоси и керамични саркофази (каквито се срещат само тук).

19073787_1557225220966707_271411584_n

Продължава разкриването на част от път (дължина около 100 м, широчината около 6.50 м) ориентиран в посока север – юг с отклонение на ЮЗ. За разлика от пътя в м. Калфата, който е с аналогична широчина, този път има настилка от дребни камъни върху сбита кафява пръст. По средата ясно се очертават коловози, разположени на около 1.08 м един от друг. Това е единственият открит досега път от предримската епоха на територията на Р България.
Едновременно с теренната работа се подготвя научна публикация на откритията. В изследването на откритите артефакти участват специалисти от НАИМ – БАН, СУ „Св. К. Охридски”, ОКИ – Созопол, (SNRS -Франция) и университета в Букурещ.

Дора Мунчева