Ето и обещаните детайли по новоприетия бюджет на Община Царево

Както още вчера веднага след приемането му стана ясно,че морската община ще разполага с 16 786 000 лева през 2018 година. За сравнение миналогодишната рамка възлизаше на 16 431 625 лева. Капиталовите разходи са на стойност 3 840 555 лева.

Приходите за делегираните от държавата дейности са на стойност 3 606 740 лева.От местни дейности постъпленията се очаква да бъдат 12 069 290 лева. В това число данъчни- 4 803 000 лв и неданъчни 7 360 770 лв.
150 000 лева е разчетено да постъпят от патентния данък , а от недвижими имоти и МПС 270 000. Очакваният приход от туристически данък е 450 000 лева.От общински такси общият приход е изчислен на 3 530 770, като най-голям дял е на „такса битови отпадъци“- 2 500 000 лева.
За функция “ Образование“ дофинансирането от страна на общината е в размер на 147 000 лева, а за “ Здравеопазване“- 43 300 лева.

Ето и с какви пари пък ще разполагат за капиталови разходи и благоустрояване отделните населени места:
гр. Царево- 2 257 855 лева
гр. Ахтопол- 473 500 лева
с. Лозенец- 334 700 лева
с. Бродилово- 57 000 като 27 000 са средства от РБ
с. Кости – 15 000 лева
с.Велика – 18 500 лева
с.Варвара – 71 000 лева
с.Синеморец- 458 000 лева
с.Резово – 55 000 лева
с.Българи – 31 000 лева
с.Кондолово – 8 500 лева
с.Изгрев – 19 000 лева
с.Фазаново – 41 500 лева

Общата субсидия за спортните клубове на територията на общината възлиза на 144 500 лева, разпределени съответно по следния начин:

ФК “ Странджанец“- 41 000 лв
ВК “ Царево“ – 35 000 лв
МК „Сереко“ – 25 000 лв
СК “ Ахтопол“ – 10 000 лв
СК “ Тракиец“ – 5000 лв
СК „Крали Бимбалов“- 12 000 лв
Вело Царево – 6000 лв
СК “ Съншайнс“ – 8 500 лв
ХК “ Царево“ – 2000 лв

Парите,които община Царево подпомага кметствата и читалищата на територията и във връзка с културния календар са на стойност 205 900 лева.
Царево- 117 140 лв, Ахтопол- 31 050 лв, Лозенец- 23 270 лв, Кости- 7 530 лв, Бродилово- 11 910 лв, Синеморец/филиал/- 1 800 лв, други населени места- 11 200 лв.
Очакваните средства по внесените европроекти са на обща стойност 11 315 059 лв. Те са 8 по ПРСР, ПТГС и ОП “ Наука и образование“.

Дора Мунчева