Кметът на Приморско след приемането на новия бюджет: Приморско остава една от най-социалните общини в България!

Общинският съвет прие новата бюджетна рамка с пълно единодушие на приключилата преди малко сесия в морския град.Традиционно сесията започна с изслушването на националния химн.

С малко над 20 000 000 лева ще разполага Община Приморско през 2018 година.

Заложените приходи в местната хазна възлизат на 19 896 194 лева. От местни дейности се очакват постъпления от 12 701 300 лева, от които 3 432 000 лева са данъчни приходи и 9 269 300 лева са неданъчни приходи.
Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лева.
Общата политика на Общината и тази година е насочена към усвояване на средства от европейски програми.
4 137 984 лева е Капиталовата програма, в която ще бъдат включени важни инфраструктурни обекти.
Както винаги веднага след заседанието Кметът на община Приморско д-р Димитър Германов даде и своя коментар за новоприетия бюджет:

„Това е преди всичко изпълним бюджет, бюджет, който гарантира финансовата стабилност на общината и най-вече бюджет, акцентиращ и върху социалната политика. С гордост мога да кажа, че Приморско е една от най-социалните общини в България и ще остане такава.Всички придобивки се запазват- безплатни детски градини, млечна кухня и помощи за новородени деца. Няма орязани средства нито за културата, нито за спорта, нито за каквото и да е. А реалното и добро изпълнението на бюджета се дължи преди всичко на сериозната финансова дисциплина, която запазваме и занапред. Всички помним времената, когато общината имаше близо 4 милиона задължения. Тях вече ги няма , но ние продължаваме да работим и да инвестираме. На територията на общината има бизнес, който си плаща задълженията и осигурява приходите в бюджета.Парите се инвестират в инфраструктурата и така отново са в полза на бизнеса. Това е в крайна сметка механизъм, който не съм го измислил аз, нито кой да е кмет. Ние просто стриктно го изпълняваме.“

На въпрос относно какви цели си и поставила администрацията до края на мандата кметът д-р Димитър Германов беше категоричен:

„Целите сме си ги поставили от самото му начало на мандата.Да запазим финансовата стабилност и спокойствието , което има в момента и Приморско да продължи да върви по пътя, в който върви последните няколко години- ръст на туристи, подобряване на инфраструктурата и покачването на нивото на предоставените услуги- и за жителите , и за туристите. Това не е самоцел обаче- нито на кмета , нито на Общинския съвет . Идеята ни е това да стане обща цел- с помощта на жителите и най- вече на бизнеса. Една община не може сама да реализира целите, които се поставят. За съжаление, обществото тук и най-вече бизнеса са много пасивни.С цялото ми уважение към тях,защото именно бизнесът има по- добър поглед върху отделните елементи и съответно може да дава конкретни идеи. Винаги съм казвал, че бизнесът е гръбнакът на една община и затова идеята ни е не да съществуваме паралелно, а съвместно , за да постигаме по-добри резултати“.

Дора Мунчева