Местните данъци и такси в Община Царево вече се плащат и онлайн

Местните данъци и такси в Община Царево вече могат да се заплащат и онлайн чрез виртуален ПОС терминал. Услугата е активна от 11.11.2016г. и от нея могат да се възползват всички, имащи задължения чрез посещение на официалния сайт на морската община tzarevo.net . Община Царево е сред първите общини, които предлагат модерния и улеснен начин на плащане, който ще бъде от полза както за жителите живеещи на нейната територия, така и за собствениците на имоти, които не я населяват целогодишно.
Съгласно Данъчно- осигурителния процесуален кодекс задълженията се погасяват по реда на тяхното възникване, като се започне от най- старото.
За разяснение или съдействие при използване на новата услуга гражданите могат да получат информация на
тел. 0590/ 5 59 26; 0590/ 5 59 25 – Местни данъци и такси Царево
https://tzarevo.imeon.bg/frmMain.aspx

Дора Мунчева