Нова модерна сцена и обновяване на читалището в Царево по проект

Договорът за за безвъзмездната финансова помощ бе подписан в навечерието на Коледа.

Проектът е по ПРСР 2014-2020 чрез 100% -то финансиране от ДФ“ Земеделие“ и е на стойност 387 000 лева. Целта е запазване на духовната култура и осигуряване на съвременни условия за местните самодейци и читалищните дейци. Проектът предвижда строителни дейности по изграждането на дренаж и вентилационни системи в залите за репетиции и гардеробна. Най- голямата изненада обаче и супермодерна външна сцена с ефектни и високотехнологични системи за осветление и озвучаване. Ще бъдат закупени мултимедийни устройства, компютри, принтер, видеоекран,музикални инструменти и костюми за една от самодейните групи.
Така културната институция ще развива своята дейност във вида, в който трябва и заслужава да бъде .Защото освен талантливите самодейци, които изнасят на плещите си културната програма на морската община, читалището е и една от емблемите на града вече цял век.

Дора Мунчева