Отбелязваме Деня на Черно море

Всяка година на 31 октомври 16 милиона души предимно от шестте държави по крайбрежието му отбелязват Деня на Черно море. На тази дата преди 24 години е подписан Стратегическият план за Черно море, в който се набелязват основните мерки за опазването на водите му. Проблемите обаче не само остават,но и тревожно се задълбочават- отчитат с всяка изминала година специалистите. Ако тенденцията със замърсяването му продължи , то ефекта за всички ни ще бъде необратим- категорични са те. Черно море се подхранва от над 2 млн. кв. километра водосборен басейн, около една трета от площта на континентална Европа. Всяка година в него се вливат около 350 куб. км речни води от територията на над 20 държави от Европа и Мала Азия. Максималната дълбочина на Черно море е 2212 метра. Северозападната му част е по-плитка и в нея се вливат големите реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Буг. Свързва се със Световния океан чрез 35-метров естествен канал Босфор. Териториалното море, или частта от Черно море, която се пада на България е с площ от 6360 кв. км. Това е 12- милната зона по протежение на 378- километровата ни крайбрежна граница. В плана, който преди 20 години са подписали черноморските държави, са записани 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективното управление на биоразнообразието и екологични проекти в морето.

Дора Мунчева