Пример за следване от Западните покрайнини : Доброволци пускат 10 000 малки пъстърви в река Ерма

Публикуваме това с идеята, че е не само интересно като инициатива, а и като изключително добър пример за следване и в други райони та страната. За предстоящата си акция те разказаха на редакционната ни поща.

На 20.05.2017г. (събота) те ще почистят коритото на река Ерма от неразградими отпадъци, които са проблем за всички водоеми в страната и крият сериозна опасност за живота в тях, а след това ще пуснат в реката 10 000 малки пъстърви.
Инициативата се провежда по случай Световния ден на мигриращите риби и във връзка с кампанията за запазване чистотата на Трънския край.
Почистването се организира съвместно от риболовен клуб “ Балканка“, сдружение “ Трън“ и приятели, а осигуряването на 10 000 малки пъстърви и зарибяването от риболовен клуб “ Балканка“.
Река Ерма се намира в един от най- чистите и незасегнати от промишлени замърсители райони в България, с богата природа – Трънския край.
!

Дора Мунчева