Честит празник, самодейци ! Днес е и вашият ден!

Денят на самодееца е празник, обединяващ хора с различни професии, социален статус, възраст и пол, но всички, водени от любовта към традиционното и съвременното изкуство. Това е празник за хората, които не жалят сили и време, за да работят за запазването на българските традиции и култура.

Само един самодеец може да постоянства в студените репетиционни зали, след тежък работен ден, при грижите, които всеки човек има. И този труд да е посветен на едно върховно чувство – чувството на удовлетворение, че други хора – познати и непознати, ще изпитат радост от твоето творчество. Не е възможно човек с такава душа да е злопаметен и студен. За самодейността се иска сърце!

Всички изяви на певческите, танцовите и театралните формации са великолепни и покоряващи, защото самодейците интерпретират песните, танците и пиесите с душа, и ги възприемат като откровение, по-висше от всяка мъдрост и философия, като изповед на духа, с която всеки народ пише своята биография, наречена история.
Почти няма читалище в България,което да не се гордее със своите самодейци,които радват жителите на всяко населено място със своите изяви.

Дора Мунчева