Кметът на Приморско след приемането на новия бюджет: Приморско остава една от най-социалните общини в България!

Общинският съвет прие новата бюджетна рамка с пълно единодушие на приключилата преди малко сесия в морския град.Традиционно сесията започна с изслушването на националния химн. С малко над 20 000 000 лева ще разполага Община Приморско през 2018 година. Заложените приходи в местната хазна възлизат на 19 896 194 лева. От местни дейности се очакват постъпления от 12 701 300 лева, от които 3 432 000 лева са данъчни приходи и 9 269 300 лева са неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лева. Общата политика на Общината…

Read More