Ето и обещаните детайли по новоприетия бюджет на Община Царево

Както още вчера веднага след приемането му стана ясно,че морската община ще разполага с 16 786 000 лева през 2018 година. За сравнение миналогодишната рамка възлизаше на 16 431 625 лева. Капиталовите разходи са на стойност 3 840 555 лева. Приходите за делегираните от държавата дейности са на стойност 3 606 740 лева.От местни дейности постъпленията се очаква да бъдат 12 069 290 лева. В това число данъчни- 4 803 000 лв и неданъчни 7 360 770 лв. 150 000 лева е разчетено да постъпят от патентния данък , а…

Read More

Кметът на Царево: “ Това е бюджет на успеха!“ Опозицията гласува против!

С активна опозиция и леко напрежение новият бюджет на Община Царево е факт!С 16 786 000 лева ще разполага морската община през 2018 година. Делегираните от държавата средства по дейности са 3 606 000 лева. Общата рамка бележи ръст , който обаче е последователен в последните няколко години,но това не е за сметка на продажба на имоти, а на строгата финансова дисциплина. Три са основните оси в него-обясни още от трибуната кметът на общината инж. Лапчев- Социалната политика, благоустрояването и Капиталовата програма. Тя възлиза на близо 4 милиона лева и…

Read More

Кметът на Приморско след приемането на новия бюджет: Приморско остава една от най-социалните общини в България!

Общинският съвет прие новата бюджетна рамка с пълно единодушие на приключилата преди малко сесия в морския град.Традиционно сесията започна с изслушването на националния химн. С малко над 20 000 000 лева ще разполага Община Приморско през 2018 година. Заложените приходи в местната хазна възлизат на 19 896 194 лева. От местни дейности се очакват постъпления от 12 701 300 лева, от които 3 432 000 лева са данъчни приходи и 9 269 300 лева са неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лева. Общата политика на Общината…

Read More

В Община Приморско започнаха публичните обсъждания на Бюджет 2018

Рамката на бюджет`2018 e близо 20 мил. лева Финансовата рамка, както и от къде се очакват и къде ще бъдат инвестирани средства, първи разбраха жителите на село Веселие. Планираните приходи по проектобюджет 2018 г. са в размер на 19 896 194 лева. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 12 701 300 лв., от които 3 432 000 лв. данъчни приходи и 9 269 300 лв. от неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лв., а останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от…

Read More

Кметът на Царево:“ Това е бюджет на спокойствието и сигурността!“

Това заяви минути преди гласуването на новата бюджетна рамка кметът на община Царево- инж.Георги Лапчев пред съветниците и кметовете на населените места на днешната сесия на Общинския съвет. Малко над 16 милиона лева е общата финансова рамка, в която ще трябва да се вмести работата на администрацията тази година.Тя е с милион и половина повече от миналата година , но от администрацията са категорични, че новият бюджет е балансиран и гарантира спокойствието на морската община . „Бюджетът е насочен изцяло към продължаване на политиката, която общината води вече пет години.…

Read More

С пълно единодушие в Приморско приеха Бюджет 2017

Общината ще разполага с близо 20 мил. лева През настоящата година бюджетната рамка е в размер на 19 547 201 лв. Очакваните приходи по европейски и други международни програми и договори са в размер на 22 786 418 лв. Като приходи от местни дейности са заложени 17 053 271 лв., а от делегирани държавни дейности сумата ще възлиза на 2 493 930 лв. Останалите средства по бюджета се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък. Град Приморско ще разполага с 12 936…

Read More