В община Царево започва кампанията по плащането на местните данъци и такси

На 15 януари 2018г. стартира кампанията за плащане на местните данъци за 2018г. в община Царево. По традиция МДТ- Царево ще изненада първите граждани платили налозите си. Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасява по реда на възникването им, т.е. за заплащане на текущи задължения за 2018г. следва сумите по предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията могат да бъдат платени на каса в сградата на МДТ на ул. „ Крайморска“ №14, във фронт офисите на Царево, Ахтопол и Лозенец, по график в останалите населени места…

Read More

Община Царево с подаръци за първите данъкоплатци

На 23 януари стартира кампанията за плащане на данъци и такси за движима и недвижима собственост на територията на община Царево за 2017г. При старта на кампанията първите граждани, платили данъците си за годината получават подарък от кмета на Община Царево. Тази година, първата сума от задълженията за данък недвижими имоти и таса битови отпадъци за 2017г, пристигна on line и бе задълженията на Секретаря на Общината г-жа Конярова. Кметът г-н Лапчев пък бе първият платил на касата в МДТ- Царево, а заедно с него задълженията си внесе и началник…

Read More

В Царево започва кампанията за събиране на местните данъци и такси

На 23 януари 2017г. стартира кампанията за плащане на местните данъци за 2017г. в община Царево. По традиция МДТ- Царево ще изненада първите граждани платили налозите си. Задълженията могат да бъдат платени на каса в сградата на МДТ на ул. „ Крайморска“ №14, във фронт офисите на Царево, Ахтопол и Лозенец, по график в останалите населени места на община Царево, с пощенски запис и по банков път и on line. Всеки, който плати пълния размер на своите данъци до края на месец Април, получава 5% отстъпка. Сумата може да се…

Read More

В Царево започна плащането на туристическия данък и данъка за МПС

Община Царево е сред първите общини в страната, които от днес 12. 01. 2017г. стартира плащането на данъка върху превозните средства за 2017година. Налогът може да се плати на касите в МДТ- Царево , във Фронт- офиса на Общината, Кметство Ахтопол, Кметство Лозенец, по банков път, в пощенските станции, както и on-linehttps://tzarevo.imeon.bg/frmMain.aspx . При заплащане на пълен размер на данъка до 30.04.2017г. се прави 5% отстъпка от сумата. Данъкът може да се заплаща и на две вноски до 30.06.2017г и до 31.10.2017г. На вниманието на всички хотелиери пък от Пресцентъра…

Read More

Местните данъци и такси в Община Царево вече се плащат и онлайн

Местните данъци и такси в Община Царево вече могат да се заплащат и онлайн чрез виртуален ПОС терминал. Услугата е активна от 11.11.2016г. и от нея могат да се възползват всички, имащи задължения чрез посещение на официалния сайт на морската община tzarevo.net . Община Царево е сред първите общини, които предлагат модерния и улеснен начин на плащане, който ще бъде от полза както за жителите живеещи на нейната територия, така и за собствениците на имоти, които не я населяват целогодишно. Съгласно Данъчно- осигурителния процесуален кодекс задълженията се погасяват по реда…

Read More