Училището в Царево с поредния повод за гордост

Мариям Димитрова от 10 б клас е победителка в конкурса „ Европейско междучасие” и спечели наградата посещение в Европейския парламент в Брюксел през месец април 2018 г. Инициативата „ Европейско междучасие“ е създадена от Светослав Малинов. В Европейския парламент Малинов е член на Комисията по култура и образование, заместник в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и в Комисията по петиции. Инициативата е насочена към българските ученици и цели популяризиране на дейността на Европейския парламент и на Европейския съюз. Ученици от СУ „ Никола Вапцаров” се включиха в конкурса с…

Read More