„Продаваме дипломи“ свободно се рекламира във фейсбук.

На изненадващата оферта се натъкна екипът ни в момент, в който бе приет в една от фейсбук групите на диаспората ни във Великобритания. Изглежда, че бизнеса с платени дипломи продължава и производителите им не се притесняват нито от прокуратурата, нито от полицията. На снимката ясно се вижда предложението на един от членовете на групата, който не се страхува да оферира публично нелегалната дейност. Тук ясно личи, че въпросните търговци имат контакти в системата на образованието, защото дипломите, който се предлагат са за основно, средно и висше образование. Настоящият случай е…

Read More