Кметът на Приморско след приемането на новия бюджет: Приморско остава една от най-социалните общини в България!

Общинският съвет прие новата бюджетна рамка с пълно единодушие на приключилата преди малко сесия в морския град.Традиционно сесията започна с изслушването на националния химн. С малко над 20 000 000 лева ще разполага Община Приморско през 2018 година. Заложените приходи в местната хазна възлизат на 19 896 194 лева. От местни дейности се очакват постъпления от 12 701 300 лева, от които 3 432 000 лева са данъчни приходи и 9 269 300 лева са неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лева. Общата политика на Общината…

Read More

В Община Приморско започнаха публичните обсъждания на Бюджет 2018

Рамката на бюджет`2018 e близо 20 мил. лева Финансовата рамка, както и от къде се очакват и къде ще бъдат инвестирани средства, първи разбраха жителите на село Веселие. Планираните приходи по проектобюджет 2018 г. са в размер на 19 896 194 лева. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 12 701 300 лв., от които 3 432 000 лв. данъчни приходи и 9 269 300 лв. от неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лв., а останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от…

Read More

Кметът на Царево:“ Това е бюджет на спокойствието и сигурността!“

Това заяви минути преди гласуването на новата бюджетна рамка кметът на община Царево- инж.Георги Лапчев пред съветниците и кметовете на населените места на днешната сесия на Общинския съвет. Малко над 16 милиона лева е общата финансова рамка, в която ще трябва да се вмести работата на администрацията тази година.Тя е с милион и половина повече от миналата година , но от администрацията са категорични, че новият бюджет е балансиран и гарантира спокойствието на морската община . „Бюджетът е насочен изцяло към продължаване на политиката, която общината води вече пет години.…

Read More

С пълно единодушие в Приморско приеха Бюджет 2017

Общината ще разполага с близо 20 мил. лева През настоящата година бюджетната рамка е в размер на 19 547 201 лв. Очакваните приходи по европейски и други международни програми и договори са в размер на 22 786 418 лв. Като приходи от местни дейности са заложени 17 053 271 лв., а от делегирани държавни дейности сумата ще възлиза на 2 493 930 лв. Останалите средства по бюджета се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък. Град Приморско ще разполага с 12 936…

Read More

Започнаха публичните обсъждания на Бюджет 2017 в община Приморско

Морската община ще разполага с бюджет от над 21 мил. лева Финансовата рамка беше представена първо пред жителите на с. Веселие, на които беше разяснено от къде се очакват приходи и къде ще бъдат инвестирани средствата. И тази година Общината е насочила капиталовата си политика към усвояване на средства от Европейския съюз чрез реализиране на действащите програми и проекти. Съгласно разработения индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, проектобюджетът на морската община възлиза на 30 479 810 лв. , които са разпределени по оперативни програми и проекти.…

Read More