В Община Царево- велоалеи, паркове и културно- исторически туризъм с проекти по Трансгранично сътрудничество

Общината внася три проекта на обща стойност 1 500 000 лв по Програмата за трансгранично сътрудничество Република Турция на, с които продължава политиката си за превръщането и в най-зелената морска община. Трите предложения бяха подкрепени от местния парламент на вчерашното му заседание в морския град. Община Царево в последните години успя да изгради сериозен опит в печеленето на подобни проекти, партнира си успешно и добре с Република Турция и затова оттам са почти сигурни,че тези проекти ще бъдат спечелени на сто процента. Първият от тях носи името “ Пътища към…

Read More

До дни…..Странджа Нюз с новини вече и от община Средец

За най-верните си фенове екипът на СтранджаНюз разширява територията, от която ще се опита да показва актуалните новини. След Царево, Малко Търново, Приморско и Созопол до дни ние ще ви информираме и за случващото се в една друга, малко по- далечна от морските, но не по-малко странджанска община- Средец. Кога, какво и как точно ще минат събитията тази година там, ще ви показваме в детайли в наши репортажи. Защото макар и разполагаща със средства, в пъти по- малки от морските общини, ръководството и , в лицето на кмета инж. Иван…

Read More

С проекти за 15 милиона лева община Созопол иска да ремонтира улици, пътища и водопроводи

Подадени са три проекта по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Община Созопол подаде три проектни предложения по мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. Проектните предложения предвиждат рехабилитация на общински път, улици в няколко населени места и водопроводи в селата Росен и Крушевец. Проектът „ Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в с. Росен…

Read More

Търсят пари по проекти за пътища, водопроводи и улично осветление

Община Приморско е в готовност да внесе пакет проекти , с които ще търси финансиране за най- неотложните инфраструктурни дейности. Три са предложенията, които ще трябва да обсъдят и подкрепят съветниците в местния парламент на предстоящата сесия на 31.08. от 10 часа в морския град. И трите проекта са по мярка 7.2.от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Първият касае “ Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на гр. Китен и селата Ясна поляна и Ново Паничарево, община Приморско“. Вторият проект е “ Рехабилитация на общински…

Read More