В Община Приморско започнаха публичните обсъждания на Бюджет 2018

Рамката на бюджет`2018 e близо 20 мил. лева Финансовата рамка, както и от къде се очакват и къде ще бъдат инвестирани средства, първи разбраха жителите на село Веселие. Планираните приходи по проектобюджет 2018 г. са в размер на 19 896 194 лева. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 12 701 300 лв., от които 3 432 000 лв. данъчни приходи и 9 269 300 лв. от неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лв., а останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от…

Read More