StrandjaNews

Зам.-министър Деница Николова: Над 1,7 млрд. лв. от ОПРР вече са разплатени към изпълнители в страната

Няма риск за изпълнението на програмата за регионално развитие, в началото на следващата година ще бъде договорен 100% от ресурса ѝ

Над 1,7 млрд. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. вече са платени към изпълнители в страната за успешно реализирани проекти. Средствата съставляват 57 на сто от бюджета ѝ в рамките на настоящия програмен период. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на европейската програма Деница Николова, която председателства 17-тото заседание на Комитета за наблюдение на програмата. От страна на Европейската комисия в заседанието, което се проведе онлайн днес, се включиха Аурелио Сесилио и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“.

Зам.-министър Николова представи годишния доклад за изпълнение на програмата и отбеляза, че въпреки предизвикателствата, свързани с Ковид 19 и породените затруднения и ограничения, се отчита успешна реализация. Към днешна дата е договорен близо 93% от ресурса или 2,8 млрд. лв. от бюджета на програмата, който е малко над 3 млрд. лв. Почти 1,2 млрд. лв. са сертифицираните от ЕК разходи.

„Изпълнението на ОПРР върви с добри темпове, както за усвояване, така и за реализация на проектите – 93% от бюджета е договорен, 57% разплатен, сертифицирани и разплатени от ЕК са 39% от него. Отчитаме много добра кондиция и няма риск за изпълнението на ОПРР“, обобщи Деница Николова.

Зам.-министърът допълни, че през първото тримесечие на 2021 г. се очаква да бъдат договорени 100% от средствата по ОПРР за настоящия програмен период, а пред ЕК да бъдат отчетени 91% от тях. Очаква се да има и наддоговаряне на средствата с 60 млн. лв., което да бъде компенсирано в рамките на бюджета на ОПРР от спестен ресурс от проведени обществени поръчки, наложени финансови корекции и разпределяне на вътрешни резерви. С тях ще се финансират проекти за културна инфраструктура в 39-те големи градове в страната. 

Деница Николова информира още, че от началото на тази година са сключени общо 71 договора за безвъзмездна финансова помощ. Стартирани са и 4 нови процедури за подбор на проектни предложения. Сред тях са „Спорт в училище“ – за доставка на ново спорно оборудване в учебни заведения, както и проекта за доставка на хеликоптери за медицинско спасяване на Министерството на здравеопазването, който е в етап на оценка. Оценява се и проектът на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за интелигентна транспортна система, както и допълнителни проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ за рехабилитация на републикански пътища.

Със средства от програмата продължава обновяването на 101 професионални гимназии и училища в страната по договор с Министерството на образованието и науката. Предстои сключване на договор с изпълнител на строителните дейности по проекта за ремонт на спешните медицински центрове в страната. По него ритмично се изпълняват доставките на 400 нови линейки.

Изпълнена е мярката за изграждане на социални центрове.

По отношение мерките по програмата, за които са осигурени 320 млн. лв. под формата на финансови инструменти, към момента са сключени 43 договора за кредит с 32 крайни бенефициента. Очаква се в края на годината да има бум на сключени договори, защото голям брой общини ще подадат проекти за одобрение.

Зам.-министър Николова посочи, че от общо 20 заложени индикатора за постигане на целите по програмата към момента са изпълнени 19. Изключително успешна е мярката за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, която ще има съществен фокус и през следващия програмен период.

На заседанието ръководителят на Управляващия орган на ОПРР представи и напредъка в програмирането и подготовката на новия програмен период и провеждането на реформа в регионалната политика.

Аурелио Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ също отчете напредъка в изпълнението на програмата. Той даде добра оценка за работата на Управляващия орган на програмата, който за кратко време е успял да приеме важни промени и да работи в условията на ограниченията, породени от Ковид 19, и да управлява програмата онлайн. „УО на ОПРР бързо се приспособи към новите обстоятелства и пое своя ресор гъвкаво. ЕК също одобри бързо отпускането на 20 млн. евро за борба с пандемията. Променихме срокове и изисквания, за да се подават доклади и документи“, отбеляза той.

Сесилио допълни, че за следващия програмен период – 2021-2027 г., програмата за регионално развитие в България ще е насочена към жителите на всички региони. „С участието на икономическия сектор ще създадем програми, които да отговорят на нуждите на социално-икономически сектор и да намалят регионалните дисбаланси. Подготовката за следващия период е много важна и ние трябва да използваме потенциала на регионите, за да могат градовете и населените места да се развиват. За да могат хората да имат добър стандарт на живот, както в големите градове, така и в периферията“, коментира той.

 

Реклами

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d блогъра харесват това: