Заявките за дърва за огрев с над 25% повече спрямо миналогодишните

Публикувано от

„Своевременното осигуряване на дърва за отопление на населението е основен приоритет на Министерството на земеделието, респективно на държавните горски предприятия“ – това е заявил министърът на земеделието д-р Иван Иванов на проведена работна среща с директорите на държавните предприятия по проблеми със снабдяването на населението с дърва.
Министърът миналата седмица е дал указания да се комплектоват допълнително насаждения за дърва за огрев и да се формират нови обекти за добив.

„Там, където липсва интерес от страна на фирмите за добив на дърва, стопанствата следва да назначат собствени работници в кратки срокове. В стопанствата, в които има назначени работници за добив на дървесина, незабавно трябва да се  реорганизира дърводобивът и да се пренасочат собствените бригади в обекти с дърва за огрев“, е казал още земеделският министър, цитиран в сайта на министерството.

На срещата е станало ясно, че е указано на директорите на предприятията да информират обществеността чрез  срещи с кметовете на общини и да публикуват периодично графиците за доставка на дърва, наличните количества и продажните цени. Обсъдено е текущото изпълнение на заявените количества дърва със списъци, изготвени от кметовете на населени места, на желаещите да купят дърва директно от държавните стопанства, а не от търговците. 
Заявките за дърва за огрев през настоящата година са завишени с над 25% , а държавните предприятия работят на пълни обороти. Те са посочили пред министър Иванов, че от миналата седмица се транспортират дърва и през почивните дни, за да се увеличат темповете на доставка.

До този момент са доставени общо 370 хиляди пространствени кубични метра дърва на над 50 000 домакинства, с което са изпълнени близо 33% от определените количества чрез директни продажби, предвид увеличеното търсене през настоящата година. Количеството е с 50 хиляди кубични метра повече спрямо същия период на 2021 г.


Министър Иванов е разпореди денонощно да бъдат извършвани съвместни проверки от служители на Изпълнителна агенция по горите, съвместно с Държавна автомобилна инспекция, за законния произход на дървесината, постъпваща в заводите за преработка, както и на граничните пунктове на страната. с цели преустановяване на незаконната препродажба и износ от страната на закупените от физически лица за лична употреба дърва за огрев чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства. С това министерството цели увеличение на доставките към населението по предназначение.

Дърва за огрев
Дърва за огрев
Photo by Tatiana Syrikova: https://www.pexels.com/photo/back-view-of-little-child-standing-near-firewood-3850034/

Източник: Министерство на земеделието и горите

Напишете отговор