StrandjaNews

Канят НПО сектора да се включи в подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България и Черноморски басейн 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националните експертни тематични работни групи за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г. и Черноморски басейн 2021-2027 г. Представителите им ще участват в разработването на стратегическите и програмните документи на страната ни за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз по двете програми за периода 2021 – 2027 г.

За участие могат да бъдат номинирани организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, както и организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи.

Изискванията към тях са да бъдат регистрирани в съответния трансграничен район по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор и да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към същия момент. Необходимо е също да притежават опит в разработването, изпълнението, наблюдението или оценката на поне една стратегия, програма или политика на поне един проект, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

Задължително условие е да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата, всяко заинтересовано ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде само едно заявление за участие, в което изрично посочва програмата за трансгранично сътрудничество. Документите се изпращат до директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 9.

Реклами

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d блогъра харесват това: