conference

Медицински специалисти от цялата страна пристигат в Бургас

Публикувано от

В Бургас ще се състои първият когрес по медицина, организиран от Медицинския факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Конгресът ще се проведе в периода 1-3 септември в аулата на Медицинксия корпус на университета. Темата на когресът е „Предизвикателства пред медицинската наука и практика през ХХI век“

Не конгресът се очакват да пристигнат специалисти и светила в медицината от всички университети и центрове в страната. Те ще представята доклади свързани с предизвикателствата пред медицината. Ще бъдат изложени научни трудове в областта на медицинската биофотоника и биофизика,репрпдукция, акушерство и гинекология, инфекциозни заболявания.

Лекции ще четат проф. Ованес Мекенян, който е лидер в областта на молекулното моделиране на биологични ефекти, проф. Лъчезар Аврамов от Лабораторията по биофотоника към БАН и проф. Ганка Бекярова от Медицинския факултет в Бургас. В конгреса ще вземат участие докторанти и студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Ще се проведат и практически курсове по ехокардиография и еходоплерография.

„Достиженията в медицината постепенно трансформират клиничната практика. Нарастващото темпо на научните открития предлага нови терапевтични възможности. Убедени сме, че конгресът ще допринесе за разпространение на най-новите постижения в медицината“, е заявила председателят на Организационния комитет проф. Петя Цветкова, цитирана на сайта на община Бургас. Научният форум се осъществява с подкрепата на Община Бургас.

Conference
Photo by Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/photo/a-man-in-a-plaid-shirt-at-a-business-seminar-8761550/

Напишете отговор