Неплатеният отпуска във време на пандемия ще се зачита за трудов стаж

БНР съобщава ,че парламентът е приел поправките в Закона за извънредното положение и гласува неплатения отпуск от 90 дни да се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Хората, които принудително са в неплатен отпуск, заради неработещи бизнеси няма да изгубят правото на пенсия или обезщетение за безработица, но ще трябва да си плащат минималните здравни вноски, за да не загубят здравноосигурителните си права.

Това ще важи и за 2021 г. съобщава ‘Дневник’
Одобрено е и изравняване на помощите за гледане на деца с трайни увреждане като доходите за доброволните приемни семейства ще бъдат равни на тези на близките и роднините на деца с над 90% увреждане. Обезщетение ще получат и пострадалите от кризата малки и средни бизнеси. Това касае фирми, които са спрели работа след 1 ноември миналата година, заради коронавируса.

Народното събрание разреши на Министерството на здрвеопазването за допълнителни плащанията на служителите от системата на тези, които работят на първа линия.

Изплащанията ще се извършват до три месеца след отмяната на епидемичната обстановка в страната.

Вашият коментар Отказ