Вода, Water

Обжалват пред съда високите цени на водата

Публикувано от

Кметът Димитър Николов е подал жалба до Административен съд София – град, с искане да бъде отменено решението на КЕВР за цената на водата в Бургас. В жалбата е с искане решението да бъде обявено за нищожно или незаконосъобразно, тъй като Община Бургас и гражданите на Бургас са лично засегнати от него.

„Цената на водата е увеличена заради бъдещи инвестиции, които обаче дружеството ВиК към настоящия момент не е направило, а в същото време събира средства от крайния потребител!“, се изтъква в мотивите на жалбата.

Общински съвет – Бургас не е одобрявал крайните цени на водата, които дружеството ВиК е предложило на КЕВР, а е одоброли програмата за инвестиции в общината.

Основен аргумент в обжалването е разминаването между съдържанието на решението на КЕВР и това, което е съгласувано с общинския съвет. С решението на КЕВР се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора, това е разминаване с решението, което са съгласували общинските съветници.

Новата цена на водата в Бургас е приета за „социално поносима“ от КЕВР, без да се обръща внимание на социално-икономическата обстановка в страната и възможността на домакинствата да поемат този висок разход.

Дружеството ВиК не е предоставило нужните документи пред КЕВР, които да показват как ще бъдат изпълнени приоритетите в Програмата си за инвестиции.

Кметът Николов иска решението да бъде обявено за нищожно, защото всички документи, на които се основава, са приети от комисия, свикана от председателя на КЕВР Станислав Тодоров, чийто избор впоследствие бе обявен за противоконституционен. Противоконституционно избраният председател е свикал и участвал в заседанието на комисията, в което е прието решение за високите цени. Също така заявлението не е представено на общините, членове на Асоциацията по ВиК. Тоест и решението е прието без знанието и съгласието на местната власт.

Източник: Община Бургас

Water, Вода
Вода
Последвайте ни в телеграм https://t.me/strandjanews

Напишете отговор