Община Бургас стартира стажантска програма за студенти по медицина

Публикувано от

Община Бургас стартира стажантска програма в сферата на детското и училищно здравеопазване, с цел осигуряване в на достатъчно висококвалифицирани медицински специалисти  Програмата се изпълнява в партньорство с Факултетите по „Обществено здраве“ и „Медицина“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

„След влизането на студенти по педагогика в бургаските детски градини през лятото, от днес обявяваме нова стажантска програма този път за студенти по медицина в детското и училищно здравеопазване. Тя ще даде възможност на студентите, учещи медицина, да започнат работа в реална среда. По този начин студентите ще трупат професионален опит, а работата им ще бъде призната като стаж“, е сподели кметът Димитър Николов, цитиран на сайта на общината.

Програмата е предназнаюена за студентите по медицина и здравни грижи от специалностите – „Лекар“, „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“ в системата на общинското детско и училищно здравеопазване.

От програмата могат да се възползват студенти от посочените специалности, подали Заявление в свободен текст с приложено към него Уверение, издадено от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за завършен 2, 3 или 4 курс.

Стажът ще бъде в периода 18.07 – 15.09.2022 г. за срок не по-малък от един месец. Студентите ще изпълняват задълженията си под ръководството на медицински специалисти. Възнаграждението ще бъде в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на медицински специалист в „Детско и училищно здравеопазване“.

За допълнителни информация за програмата желаещите могат да получат на тел.: 056 860 920, e-mail: m.dinkova@burgas.bg или на тел.: 056 842 076, e-mail: d.borisov@burgas.bg. Източник: https://www.burgas.bg/

Напишете отговор