man on a laptop

Оналйн „Информационен ден за Възможностите по плана за възстановяване за малки и средни предприятия“., на 30 Август.

Публикувано от

На 30 август от 11 часа, ще се проведе „Информационен ден за Възможностите по плана за възстановяване за малки и средни предприятия“. Събитиети ще бъде изцяло онлайн и се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предпричия, във ръзка с предоставяне на подробна информация за мярката. „Технологична модернизация“, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, изпълняван от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

По мярката ще бъдат инвестирани 260 млн. лева, а безвъзмездната помощ може да достигне до 700 000 лв, в зависимост от размерът на предприятието. Събитието ще бъде открито от двама министри – Атанас Пеканов – служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства и Александър Пулев – служебен министър на иновациите и растежа.

Кандидатстванети по програмата става изцяло онлайн до 21 септември, а записването за събитието може да стане на следният адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy99fY9D7iZ7dVLIsJD2Y3C2D3ksbMXgfyKK9OZV45HPt1Hg/viewform

От финансовата помощ могат да се възползват компании в четири от икономическите сектори на страната – Преработваща промишленост, Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; (Далекосъобщения) и Професионални дейности и научни изследвания. Фирми занимаващи се с производство на лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Могат да участват предприятия, които се занимават със събиране, рециклиране, обезвреждане на отпадъци или и материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Задължително условие е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г., и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро предприятия, над 750 000 лв. за малките предприятия и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв, а максималният е се определя в зависимост от големината и нуждите на предприятието. Микро предприятията могат да заявят до 180 000 лв., ограничението за малките дружества е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Съфинансирането е до 50 %.

С предоставената финансова помощ могат да се купуват машини за автоматизирано управление или системи за дигитален контрол на процесите. Срокът за подаване на документи е до 21 септември 2022 г., включително. Това ще става електронно през системата ИСУН 2020, в която е разработен нов модул за НПВУ. Справка за необходимите документи може да бъде направена на сайта министерството https://mig.gov.bg/ , а във фейсбук страницата на ГД ЕФК е публикуван още клип с необходимите стъпки за попълване на формуляра и подаване на проектите.

До края на гтази година по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една процедура за производствените инвестиции – за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия с бюджет 200 млн. лв.

През 2023 г. със 119 млн. лв. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите.

Photo by LinkedIn Sales Navigator: https://www.pexels.com/photo/man-using-macbook-2182969/

Източник: Община Бургас

Напишете отговор