Откриват ловният сезон. Заради Африканската чума по свинете, ловът ще се провежда при стриктни мерки за биосигурност.

Публикувано от

В събота откриват ловния сезон. На първи октомври се открива ловният сезон за дива свиня и местен дребен дивеч. Индивидуалното и груповото ловуване на дребен местен и водоплаващ дивеч ще се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници, а след 1 януари водоплаващ дивеч може да се ловува и в сряда.

Ловът може да да се извършва само през деня, един час преди изгрев и един час след залез. В денят на изборите няма да се утвърждават графици за групово ловуване.

Разрешителните за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч ще се издават за срок един месец, като за фазан, яребица и кеклик е с фиксирани дати, съгласно утвърден график.

Заради Африканска чума по свинете, ловът ще се провежда при стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция.

Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, също така ловни хрътки.

Напишете отговор