Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2019 г.

Вашият коментар