Парламентът ратифицира Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа

%d bloggers like this: