StrandjaNews

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.

На 28 март 2020 г. в Официален вестник на ЕС бе публикувано Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити, ОВ С 101, 28.3.2020 г. В Съобщението се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, като временно непродаваеми. Промяната в списъка на Комисията налага промяна и в списък на страни с пазарен риск, изискуем по член 5, ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ) и приет с ПМС № 124/2007 г.;

В тази връзка се предлага Министерският съвет да приеме проект на Постановление за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), чиято цел е да се консолидират последните промени в списъка, свързани с обратното включване на Гърция в него, въвежда се приетата от Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск“; промяната е част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на българската икономика и най-вече на експортно-ориентираните компании в условията на епидемичен взрив от COVID-19; предлагат се и технически корекции като замяна на „Великобритания“ с „Обединеното кралство“ и „Холандия“ с „Нидерландия“.

Предложения и мнения следва да бъдат изпращани на електронна поща: B.mihailov@mi.government.bg в срок не по-късно от 15 дни от публикуването на проекта на нормативен акт.

Проект на ПМС

Свързани документи:

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Проект на доклад от министъра на икономиката до МС.

Реклами

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d блогъра харесват това: