Пчелари и животновъди могат да получат компенсации заради зачестилите пожари

Публикувано от

Пострадали от природни бедствия животновъди и пчелари могат да кандидатстват за компенсации с държавна помощ.

Заради зачестилите пожари в страната, пчеларите и животновъдите, които са пострадали от природни бедствия могат да получат компенсация от държавата. От помощта могат да се възплозват регистрираните по Наредба N3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители.

Животновъдите и пчеларите могат получата помощ за материални щети за загинали животни и унищожени пчелни кошери в резултат на естествено възникнали госркси пожари, свлачища, наводнения и други природни бедствия.

Желаещите да получат компенсация трябв да се свържат със областните дирекции „Земеделие“ или общинските служби по земеделие по местонахождение на животновъдния обект и да подадат писмено заявление за проверка на място от действащите експертни комисии, които да издадат констативен протокол за установените щети.

Източник: Министерство на земеделието

a man in beige beekeeper suit holding a hive frame
Photo by Dmitry Glazunov: https://www.pexels.com/photo/a-man-in-beige-beekeeper-suit-holding-a-hive-frame-4505624/

Напишете отговор