Считано от 16 юли 2020 г., продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани

Вашият коментар