Утре изтича срокът за изкупуването на частни горски територии от държавата.

Публикувано от

Kрайният срок за подаване на заявления от собственици на поземлени имоти в горски територии, желаещи да ги предложат за изкупуване от държавните горски предприятия, изтича на 15 септември 2022 г., съобщават от земеделското министерство.

Присъединяването на малки горски имоти към държавните гори е те да бъдат охранявани от неблагоприятни въздействия и да осигури целогодишното поддържане.

Заявленията могат да се подават както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или по куриер.

Информацията за кампанията за закупуване на горски територии, а също и телефони на отговорните служители, определени да консултират собствениците за попълването и подаването на необходимите документи, тяхното разглеждане и класиране е публикувана в интернет страниците на 6-те държавни горски предприятия и техните териториални поделения.

Правилата за закупуване на горски територии може да намерите тук.

Напишете отговор