Ще компенсират собтвениците на лозови масиви за щетите нансени от бурята

Публикувано от

Държавна помощ ще бъде отделебна за компенсиране на щетите в лозовите масиви в област Бургас. Към момента са подадени 48 заявления от земеделски производители, а комисиите са констатирали около 2500 дка. лозови  насаждения с  напълно унищожена продукция. Това е заявил зам.-мнистъра на земеделеито Тодор Джиков, цитиран на сайта на Община Бургас.

Четири екипа на Областната дирекция „Земеделие“ в Бургас оценяват щетите, стопаните с изцяло унищожена продукция ще бъдат компенсирани чрез схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Максималната помощ е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през стопанската година, изчислено според актуализирани технологични карти.

Министърът на земеделието Явор Гечев е постановил, към ставката за обезщетение да бъдат добавени и допълнителни средства за почистване на последиците от бурята, съобщават от сайта на Община Бургас.

Областният управител Мария Нейкова е поела ангажимент да бъде направено всичко възможно, за да получат хората подкрепа от държавата, като на базата на подадените заявления ще бъде поискана оценка на щетите от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Photo by mali maeder: https://www.pexels.com/photo/purple-grapes-tree-under-gray-skt-110822/

Напишете отговор