20 филиала на центровете за спешна помощ получиха нови компютърни конфигурации по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

Вашият коментар