70 % са доволните от почивката си в Приморско

Публикувано от

До момента, 62% от анкетираните в нашата анкета , са отговорили, че са “изключително доволни” от почивката си в Приморско. Отговорилите с ” много доволни” са 17.24% , което прави общия процент на доволните анкетирани 79.31%.

На въпросът “Доволни ли сте от почивката си в Приморско”, 6.9 % са отговорили, че не са нито доволни, нито недоволни, а отговор “Недоволни” са дали 3.6%.

Тези, които са “много недовлни” са 10.3% , което прави общия процент на недовлните 13.9

Анкетата ще остане отворена до края на летния сезон, ако все още не сте гласували можете да го направите тук.

Напишете отговор